De Dorpsbeekvallei is een klein natuurgebied dat zich bevindt ten oosten van Genk, tussen de Waterstraat en de Oosterring. Het is eigendom van de Stad Genk en wordt beheerd door het Heempark Genk.

Het 6 ha grote gebied is een moerassig deel van de vallei van de Dorpsbeek, dat een visvijver, broekbosjes, een rietveld, moerassige ruigten en een grasland omvat.

De Dorpsbeekvallei, die een rijke planten- en dierenwereld kent, is niet toegankelijk, maar vanaf de Hoogzij is er een goed uitzicht op het gebied.

De Dorpsbeek loopt vanuit het gebied verder in westelijke richting naar het Molenvijverpark, waar zich de Dorpsmolen bevindt. Ze wordt vervolgens onder de grond geleid, om ongeveer 1 km verderop weer bovengronds in de Stiemerbeek uit te komen, waar zich de Slagmolen bevindt.

Ten zuiden van de Dorpsbeekvallei ligt het natuurgebied Kattevennen.

Bron & copyright: Wikipedia - Alle rechten voorbehouden.